معرفی

بازرگانی مهدی‌زاده؛ افتخار دارد با بیش از 40 سال حضور فعال در عرصه طراحی، تولید و فروش فرش‌های ماشینی در بازارهای داخلی و خارجی با هدف کسب سطح بالائی از میزان رضایت‌مندی مشتریان و در راستای ارائه مدل‌های متنوع در رنگ، طرح، و ابعاد از شرکت‌های معتبر: تهران، مشهد، اصفهان، کاشان و تبریز فعالیت نماید.

تنوع فرش در ایوان فرش

برندهای اختصاصی ایوان فرش

فرش سناباد

کلکسیون 1200 شانه و 1500 شانه و 100% اکریلیک با تنوع بالا در طرح‌ها و رنگ‌های به روز

فرش ایوان

کلکسیون 500 شانه و 700 شانه و 100% اکریلیک با تنوع بالا در طرح‌ها و رنگ‌های به روز

فرش نگین سناباد مشهد

کلکسیون 1200 شانه و 1500 شانه و 100% اکریلیک با تنوع بالا در طرح‌ها و رنگ‌های به روز

فرش تار و پود

کلکسیون 500 شانه و 700 شانه فرش‌هایی با الیاف پلی استر فیلامنت و اکریلیک

فرش های‌تک

کلکسیون 1200 شانه تا 1600 شانه فرش‌های خاص قمی با الیاف وارداتی

فرش دنیا

کلکسیون 500 شانه و 700 شانه فرش‌های فانتزی-مدرن با تنوع بالا

فرش دستباف و ماشینی در ایوان فرش

سبد محصولات ایوان فرش

محصولات ایوان فرش

سایر برندهای فعال

تنــدیـــس مـانــدگار، مـاهـریس، شیـــخ صــفی، مـشــهــد اردهــــال، مـرینــوس بافـــت ایـــوان، سناباد، تار و پود، های‌تک، نگین سناباد مشهد،‌ تهران، ساوین، دنیا، آرا مشهد، سریران، پاتریس، کرامتیان، آرمانی، خاطره کویر کاشان، دلیران.

معرفی


بازرگانی مهدی‌زاده؛ افتخار دارد با بیش از 40 سال حضور فعال در عرصه طراحی، تولید و فروش فرش‌های ماشینی در بازارهای داخــــلی و خــارجــی با هـــدف کســـب سطـــح بـالائی از مـیــزان رضایت‌مندی مشتریان و در راستای ارائه مدل‌های متنوع در رنگ، طرح، و ابعاد از شرکت‌های معتبر: تهران، مشهد، اصفهان، کاشان و تبریز فعالیت نماید.

تنوع فرش در ایوان فرش

برندهای اختصاصی ایوان فرش

فرش دستباف و ماشینی در ایوان فرش

سبد محصولات ایوان فرش

فرش سناباد

کلکسیون 1200 شانه و 1500 شانه و 100% اکریلیک با تنوع بالا در طرح‌ها و رنگ‌های به روز

فرش ایوان

کلکسیون 500 شانه و 700 شانه و 100% اکریلیک با تنوع بالا در طرح‌ها و رنگ‌های به روز

فرش نگین سناباد مشهد

کلکسیون 1200 شانه و 1500 شانه و 100% اکریلیک با تنوع بالا در طرح‌ها و رنگ‌های به روز

فرش تار و پود

کلکسیون 500 شانه و 700 شانه فرش‌هایی با الیاف پلی استر فیلامنت و اکریلیک

فرش های‌تک

کلکسیون 1200 شانه تا 1600 شانه فرش‌های خاص قمی با الیاف وارداتی

فرش دنیا

کلکسیون 500 شانه و 700 شانه فرش‌های فانتزی-مدرن با تنوع بالا

محصولات ایوان فرش

سایر برندهای فعال

تنــدیـس مـانـدگار، مـاهـریس، شیـــخ صــفی، مـشهد اردهـال، مـرینــوس بافـت ایـوان، سناباد، تـار و پود، هـای‌تک، نگین سناباد مشهد،‌ تهـران، ساویـن، دنیـا، آرا مشهد، سریران، پاتریس، کرامتیان، آرمانی، خاطره کویر کاشان، دلیران.

ارسال رایگان فرش

ارسال رایگان

حمل و ارسال رایگان به مشهد و سراسر کشور.

ضمانت کمترین قیمت

ضمانت کمترین قیمت

خریدی مطمئن با ضمانـت کمترین قیمت و عودت وجـه در صورت وجود همان فرش از همان برند با قیمت پایین‌تر در سطح بـازار (با ارائـه فاکـتور).

ضمانت کیفیت فرش

ضمانت ۳۶ماهه

ارائه کارت گارانتی طلایی ایـوان فـرش و پشتیبانی24ساعته.

تعویض 48 ساعته فرش

تعویض ۴۸ ساعته

در صورت عدم رضایت از طرح و ابعاد فرش موردنظر، تا ۴۸ ساعت می‌توانید فرش مورد نظر خود را تعویض کنید.

6شعبه فعال

تعداد شعبات

با 6 شعـبه فعال، می‌توانیـد خریدی راحـت از نزدیک‌تریـن شعبه به خود را تجربه کنید.

فروش اقساطی فرش

اقساط بلند مدت

خرید فرش مورد علاقه شما تا اقساط ۱۲و۳۶ ماهه بدون پیش‌پرداخت و با شرایط ویژه برای کارمندان محترم.

خدمات ایوان فرش
شعبه های ایوان فرش
شعبه های ایوان فرش
6شعبه فعال ایوان فرش
6شعبه فعال ایوان فرش

طــرح فـروش ویـژه اعضـای محـترم آستان قدس (ارگانی)

طــرح فــروش ویــژه اعضـای محــترم بازنشستگان (تامین اجتماعی)

طـرح فـروش ویـژه اعضای محتــرم تعــاونـی‌ها

 • بدون پیش پرداخت
 • بدون کارمــــــزد
 • بدون ضامــــن
 • بــا اخــــذ چــــک
 • تخفیـف ویژه ارگانی

کـــلــیه کـارمـنـدان و کـــارکــنـان مـحــــتـرم آستـان‌قدس، ایـران‌خـودرو، شـرکت بـرق و دیگـر ارگان‌های طـرف قـرارداد می‌توانند از تخفیفات ویژه در فـــروش اقســاط 10ماهــه و یا نقــدی بهره‌مند شوند.

 • بدون پیش پرداخت
 • بدون کارمــــــــزد
 • بدون ضامــــــــــن
 • کــســر از حــقـــوق

کلیه بازنشستگان محترم تامین اجتماعی امکان استفاده از شرایط مستمری بگیران تا 10 قسط به صورت کسر از حقوق بدون پیش پرداخت و کارمزد با تکمیل پرونده در شعب ایوان فرش را دارند.

 • بدون پیش پرداخت
 • بدون کارمـــــــــزد
 • کــســـر از حــقـــوق
 • بـــــا اخــــذ چـــک

کلیه اعضـای محترم تعـاونی‌های مصـرف می‌توانند با ارئه حواله مورد تایید تعاونی خــود بصـورت اقســاط تا 10قســط بــدون پیش‌پرداخت از شرایط موجود و تنوع کالایی حاضر در شعب ایوان فـرش استفـاده کنند.

طــرح فـروش ویـژه فرهنگیان محـترم

طــرح فـروش ویـژه اعضـای محـترم آستان قدس (ارگانی)

 • بدون پیش پرداخت
 • بدون کارمــــــــــــــــزد
 • کــســـــر از حــقـــــوق

کلیه فرهنگیان محترم می‌توانند بصورت اقـســاط، در 14 قـســط بــه صــورت کـســر از‌حقوق از شـرایط این طرح استـفاده نمایند.

 • بدون پیش پرداخت
 • بدون کارمزد
 • بدون ضامن
 • با اخذ چک
 • تخفیف ویژه ارگانی

کـلـــــیه کـارمـنـــدان و کـارکــــنـان مـحــــتـرم آستـان‌قدس، ایـران‌خـودرو، شـرکت بـرق و دیگـر ارگان‌های طـرف قـرارداد می‌توانند از تخفیفات ویژه در فـروش اقساط 10ماهه و یا نقدی بهره‌مند شوند.

شرایط فروش ایوان فرش فروش اقساطی فرش

طرح فروش ویژه اعضای محترم آستان قدس (ارگانی)

 • بدون پیش پرداخت
 • بدون کارمزد
 • بدون ضامـن
 • با اخذ چک
 • تخفیـف ویـژه ارگانی

کلیه کارمندان و کارکنـان محترم آستان‌قدس، ایران‌خودرو، شرکت برق و دیگر ارگان‌های طرف قرارداد می‌توانند از تخفیفات ویژه در فروش اقساط 10ماهه و یا نقدی بهره‌مند شوند.

طرح فروش ویژه اعضای محترم بازنشستگان (تامین اجتماعی)

 • بدون پیش پرداخت
 • بدون کارمزد
 • بدون ضامن
 • کسر از حقوق

کلیه بازنشستگان محترم تامین اجتماعی امکان استفاده از شرایط مستمری بگیران تا 10 قسط به صورت کسر از حقوق بدون پیش پرداخت و کارمزد با تکمیل پرونده در شعب ایوان فرش را دارند.

طرح فروش ویژه اعضای محترم تعاونی‌ها

 • بدون پیش پرداخت
 • بدون کارمزد
 • کسر از حقوق
 • با اخذ چک

کلیه اعضـای محترم تعـاونی‌های مصـرف می‌توانند با ارئه حواله مورد تایید تعاونی خــود بصـورت اقســاط تا 10قســط بــدون پیش‌پرداخت از شرایط موجود و تنوع کالایی حاضر در شعب ایوان فـرش استفـاده کنند.

طرح فروش ویژه اعضای محترم فرهنگیان (اتما)

 • بدون پیش پرداخت
 • بدون کارمزد
 • کسر از حقوق

کلیه فرهنگیان محترم می‌توانند بصورت اقـســاط، در 14 قـســط بــه صــورت کـســر از‌حقوق از شـرایط این طرح استـفاده نمایند.

طرح فروش ویژه اعضای محترم رفاه کارمندان دولت

 • بدون پیش پرداخت
 • بدون کارمزد
 • با اخذ چک

کلیه اعضای سازمان‌ها و ارگان‌های طرف قرارداد با ایوان فرش علاوه بر استفاده از هدیه بن خرید یک میلیون ریال می‌توانند تا 10قسط از شرایط این طرح بهره‌مند شوند.

امور مشتریان ایوان فرش

051-35 600 000

eyvancarpet

www.eyvancarpet.com

 شعــبـــه مـرکـــــزی: پـنـجـــــــــراه ســنــــــابـــاد               شعــــبه اطلــــــس: بـــزرگ بــازار اطلــــس،‌طبـــقه D

شــعبـــــه آفـتـــــاب: نـبــــــش کـــوشـــــــش 38                شعبــه ویلاشهــــر: طــرقبــه،‌ نبـــش امــام رضـــا(ع) 2

شـعــبه چـمـــــــن: بـــــیــــن چــــمـــــن 63 و 65                شعبـه اردکان یزد : بلــوار خاتـــمی، نبــــش خـــیابـان 14

 

فروش فرش اینترنتی خرید فرش از وبسایت